Good4Trust .org

İstanbul, Türkiye
Profil Fotoğrafı

« Ufkumuz Iinsanların barış içinde ve doğa ile uyumlu olduğu bir gezegene doğru ekolojik ve sosyal açıdan adil bir türetim ekonomisi »

Görevimiz ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticiler ile onlardan bütün ihtiyaçlarını karşılayan türeticilerden oluşan küresel bir topluluk geliştirmek. Değerlerimiz altın kuralda saklıdır: • Canlılara ve doğaya bize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız. • Canlılara ve doğaya bize davranılmasını istemediğimiz şekilde davranmayız. • Kendimiz için ne istersek canlılar ve doğa için onu isteriz. Güven - yaptığımız her etkinlikte güveniriz ve güven oluştururuz. Şeffaflık - bilgi altın kural çerçevesinde açıktır. Adalet - altın kural gereği zarar vermeyiz ve bütün haklara saygılıyızdır. Barış - altın kural gereği iyi niyetle, iyilikle ve şiddetsiz hareket ederiz.

Herhangi bir projesi yok.
Henüz destek olmadı.
12.01.2015 tarihinde Fongogo'ya katıldı
0 defa destekledi
1 projenin sahibi
0 proje takımında