Karakterin ismi neden Friedrich?

Karakterimiz Friedrich Wilhelm Nietzsche'nin ''Deccal'' ve ''Ahlakın Soykütüğü Üstüne'' kitaplarından esinlenerek yazılmıştır. Nietszche'nin vücut bulmuş halidir. Karakterimiz mekan,ülke ve din gibi olguları reddeder. Bu da Nietszche'nin kitaplarında sıklıkla belirttiği görüşlerinden biridir.

Neden bir fona ihtiyacımız var ?

Film festivallerine katılım maalesef ücretli. Filmimizin daha çok kişiye ulaşması için film festivallerine katılması şart. O yüzden bu fona ve her türlü desteğe ihtiyacımız var.