KAVRAM ve KARMAŞA

Kurgu ve tasarımlarla yorumladığım 12 kavramla, toplumsal aydınlanmaya ve bilinçlenmeye katkı sunmayı amaçladım. Sanatçılar bu duyarlılıkla projede yer aldılar.
 Kuramsal düzlemde çözümlemeyi, yapısını araştırmayı ve yeniden tanımlamayı amaç edindiğim bu çalışmamda soyut / somut düşüncelerin içeriğini genişleterek ve farklı okumalar yaparak bir bütünlük içinde irdelediğim Kavram ve Karmaşa” da, sembolik mantığı uyaracak olan nesne, obje ile insanları bir araya getirerek düşünsel etki alanları yaratmak istedim. İnsanların kendileriyle ve yaşadıkları dünya ile ilgili bütün yönlerinin farkında olmalarını kolaylaştırmak, bağımsızlıkla alabilecekleri kararlar ile seçimlerinin sorumluluğunu üstlenebilmelerini sağlamak amacı da olan “Kavram ve Karmaşa” bu yönüyle de “Gestalt Tedavisi” veya kuramıdır diyebilirim. Aydınlanmaya ve bilinçlenmeye daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu çalışmamla, aydınlanmaya katkı sunma amacındayım.

Destek ve katkılarınız nerede kullanılacak?

. Vereceğiniz destek ve katkı, galeri kirası, fotoğraf baskısı, çerçeve, kokteyl, katalog, afiş ve kırtasiye malzemesi için harcanacaktır.

Neyi değiştireceğiz, amacımız nedir?

  .  Öncelikle, kavramsal sanat'ın heykel ve resim gibi ticari emtia özelliğinin olmadığını, bu yönüyle de diğer sanatlardan ayrıldığını hatırlatmak isterim. İşte bu ayrıntı, projenin sosyal sorumluluk duyarlılığıyla yapıldığını gösteren en belirgin özelliğidir. Kavramların için boşaltıldığı ve yeniden doldurulduğu günümüzde toplumsal arızalara, aksaklıklara dikkat çekerek bireysel ve toplumsal sorumluluğumuzu, kavramların kendi içinde yarattığı karmaşa üzerinden anlatmak istedim. Dil duyarlılığı, toplumsal rol ve görevlerimizin bilincinde olmanın toplumsal uzlaşıya nasıl bir katkı sunacağını görsel zekaya hitap ederek göstermek istedim.  İşte bu proje aynı zamanda birbirimizi daha iyi anlamamıza da yardımcı olurken, özeleştiri de yapma cesaretini verecektir.
Bu proje değerlidir çünkü kavramsal anlamda Türkiye'de bir ilktir. 1800'lerin kavramsal sanatının üstünde bir çalışmadır. Aydınlanmanın yolunu açan sanatın, sonraki kuşakların da aydınlanması, bilinçlenmesine katkı sunacaktır.
Kültürel alanda da kuşatılan coğrafyamızda her konuda bilinçlenmenin yolu öncelikle birbirimizi iyi anlamaktan geçiyor. Bunun için de yanlış anlaşılmaktan öte doğru ifade edebilmenin önemi ortaya çıkıyor. İşte bu proje hepimize birer ayna tutması bakımından da önemlidir.
. Türkiye'nin farklı şehirlerinde segilendikten sonra Venedik, Yunansitan ve Kıbrıs gibi ülkelerde de görüşmeler yapılmaktadır. Kavramsal anlamda herhangi bir kolektif çalışmaya girmeden, Türkiye'yi dünya kamuyunda ve özellikle de fikir sanatının babası Marcel Duchamp'ın ülkesinde, Türkiye'yi temsil etmektir.

Başka nasıl sana destek olabilirsiniz?

. İhtiyacımız olan bu bütçenin nakit ihtiyaçlar dışında da destek olabilirsiniz. Fotoğrafların baskısını üstlenebilir, kokteyl için tedarikçi olabilir, kırtasiye malzemelerini temin edebilirsiniz. Bunun için bize ulaşmanız, destek çıkmak istediğiniz alanı bize bildirmeniz yeterli olacaktır.

Ekip

Şehirler

Proje takımı henüz video eklemedi.
Proje takımı henüz resim eklemedi.
Henüz güncelleme yapılmadı.
Projeyi takip edersen güncellemeleri görebilirsin.
Henüz yorum yapılmadı.
Projenin ilk yorumunu yapmaya ne dersin?
Henüz destek yapılmadı.
Projenin ilk destekçisi olmaya ne dersin?
0 TL TOPLANDI
Hedef 15.000 TL
%0
0 DESTEKÇİ
SÜRE TAMAMLANDI
Hedefine ulaşamayan projelerde destekler, destekçilerine hiçbir kesinti olmadan iade edilir.
Money Sonlandı
Avatar
Proje Sahibi
Veysel Boğatepe
İstanbul, Türkiye
ÖDÜLLER
Proje takımı henüz ödül eklemedi.